SPOTKANIE - II edycja

Zagrożenia płynące z aktualnej sytuacji, a zdrowie psychiczne

14 czerwca, w godzinach 17:30 - 21:00

ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z AKTUALNEJ SYTUACJI,
A ZDROWIE PSYCHICZNE

SPOTKANIE DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

PROWADZENIE

Red. Iwona Schymalla


ZAGADNIENIA
  • Stres i wyzwania związane z wojną na Ukrainie i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną

  • Zdrowie psychiczne i dostęp do leczenia

  • Depresja

  • Schizofrenia

  • PTSD (zespół stresu pourazowego)

  • Alkoholowa choroba wątroby

  • Uzależnienia

  • Zaburzenia lękowe